chiêm nghiệm

Lúc trước tôi có cái đồng hồ để đo nhịp tim, mức

Winning – Chiến thắng Chơi thì phải thắng. Học thì phải học

Thông qua sự tĩnh lặng của tâm thức, cuộc đời thật đơn

Những gì tôi biết về H thông qua 2 bà vợ chơi

Sẽ có những lúc con sẽ cảm thấy mình bị chựng lại.

”Hôm nay cha bước sang ngưỡng ⅓ của quãng đời còn lại….

6/18