Tâm an vui, hạnh phúc thì cuộc đời an vui hạnh phúc

Thông qua sự tĩnh lặng của tâm thức, cuộc đời thật đơn giản. Tâm an vui, hạnh phúc thì cuộc đời an vui hạnh phúc. Vì có nhiều thứ ”ta không hài lòng, có nhiều thứ ta muốn theo ý mình mà không được” nên ta không an vui, không hạnh phúc. Ta không hài […]