Thiện nguyện

Vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn hàng trăm, hàng nghìn bé

Trên chuyến xe trở về sau ngày đầu tiên đi trao giày

Năm tôi học lớp 7, khi đạp xe mười mấy cây số

Chương trình hỗ trợ dài hạn “Đưa em đến trường” tài trợ

Con đường từ nhà đến trường tôi phải đi qua một đoạn

Khác với ngày xưa chỉ cần quyển vở, sách giáo khoa, việc

6/33