BẢY LỜI THỆ NGUYỆN CỦA NGƯỜI THÀNH CÔNG VĨ ĐẠI

08/11/2021
1. Hôm nay tôi bắt đầu cuộc sống mới. Dù hoàn cảnh bên ngoài có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ chọn cách sống mà tôi mong muốn. Tôi cao cả hơn những thứ tầm thường và vì vậy tôi không chấp nhận sự tầm thường. Hôm nay tôi chọn cách sống mới cao cả hơn, vĩ đại, hơn, ý nghĩa hơn. Tôi sẽ tận dụng thời gian tôi có được để học tất cả những kiến thức, những trải nghiệm hay nhất của nhân loại để áp dụng vào cuộc sống của tôi. Tôi không có thời gian vô hạn và vì thế tôi sẽ sử dụng thời gian của mình một cách có ý nghĩa nhất và hiệu quả nhất, mang lại kết quả tốt nhất trong cuộc sống theo những gì tôi muốn.
2. Tôi sẽ học những thói quen tốt và trở thành nô lệ của chúng. Tôi không thể kiểm soát được thế giới bên ngoài nhưng tôi sẽ tự kiểm soát được bản thân tôi. Tôi sẽ tập những thói quen tốt và trở thành nô lệ cho những thói quen tốt đó. Tôi sẽ tập những thói quen tốt đó cho đến khi chúng trở thành ông chủ của tâm thức của tôi. Chúng kêu đâu tôi làm đó; chúng kêu tôi tập trung tôi sẽ mặc nhiên tập trung, chúng tôi kêu kiên trì, bền bỉ thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Chúng kêu tôi suy nghĩ tích tịch và nói, hành động một cách tích cực thì tôi sẽ không suy nghĩ hay làm những gì tiêu cực. Chúng kêu tôi phải tin vào khả năng của mình và chúng bắt tôi sẽ phải đạt được những kết quả đặt ra trong cuộc sống thì tôi sẽ phục tùng chúng như những gì chúng chỉ thị. Tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt của tôi và là kẻ thù của những thói quen xấu. Đối với kẻ thù, những thói quen xấu, tôi sẽ dè chừng, đứng xa chúng ra, không nói chuyện với chúng, không tiếp xúc với chúng. Mỗi khi chúng nói cái gì tôi sẽ không nghe, và nhắm mắt lại để không thấy chúng. Tôi sẽ không thể giết chết hết chúng, nhưng tôi sẽ để ý đến chúng hàng ngày và không để chúng tác động đến tôi.
3. Tôi sẽ giữ vững niềm tin vào kết quả tốt đẹp. Vì trong tâm thức tôi có 2 loại niềm tin. Niềm tin vào cái tiêu cực, cái xấu và niềm tin vào cái tốt, cái tích cực. Không ai có thể bắt buộc tôi phải tin vào cái gì vì đó là do tôi và chỉ có tôi quyết định. Vì tôi là người có quyền quyết định nên tôi sẽ quyết định tin vào những cái tích cực, những cái tốt sẽ đến.
4. Tôi sẽ hành động cho đến khi tôi đạt được những gì tôi muốn. Tôi sẽ lặp đi lặp lại những công việc, những hành động kế hoạch mà tôi đã đặt ra cho đến khi nào tôi thành công. Sự khác biệt giữa người tầm thường và người vĩ đại là thông qua hành động kiên trì và bền bỉ. Tôi chọn làm người vĩ đại. Tôi biết rằng nếu tôi lặp lại những hành động một cách kiên trì bền bỉ, không nản lòng thì việc thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn qua thời gian. Tôi, không tầm thường, tôi kiên trì, tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi sẽ thành công. Tôi sẽ không ì ạch lười biếng với những suy nghĩ miên man mà tôi sẽ hành động một cách có kế hoạch. Tôi khinh thường sự tầm thường vì vậy tôi sẽ không chấp nhận những lý do biện hộ tầm thường mà tôi sẽ hành động và sẽ tiếp tục hành động.
5. Tôi sẽ trân trọng cuộc sống từng ngày. Ngày hôm nay, lúc này, là những gì tôi có, nó quý báu nhất. Vì thế tôi sẽ tập trung tất cả chỉ vào hiện tại, lúc này, để tập trung công việc ở mức cao nhất và tận hưởng từng giây phút mà tôi có được, cho dù ngoài kia thế giới có như thế nào đi nữa.
6. Tôi, tôi là chủ của linh hồn tôi; tôi là thuyền trưởng của định mệnh của tôi. Tôi không để người khác quyết định tôi, ngay cả tâm thức của tôi cũng không được quyết định cuộc đời tôi. Tôi không chỉ là thân xác này hay chỉ đơn giản là Tâm này. Tôi là hơn thế nữa. Tôi là một cá thể đặc biệt không giống bất kỳ cá thể nào trên hành tinh này. Mọi người đều có tiềm năng của sự siêu việt, của trí tuệ vô hạn và tôi cũng vậy. Tôi sẽ quyết định bản thân tôi, tôi sẽ tự kiểm soát tâm của tôi và kiểm soát thân của tôi. Tôi là độc nhất. Tôi không tầm thường hay nhỏ bé như người khác nghĩ và tôi cũng không tầm thường như bản thân tôi nghĩ. Tôi có thể là mọi thứ nếu tôi muốn. Tôi sẽ kiểm soát thân và tâm tôi để nó mang lại những gì tốt nhất trong cuộc sống mà tôi muốn.
7. Tôi được sinh ra để phục vụ, để làm việc cao cả hơn chứ không phải chỉ là tồn tại qua thời gian. Tôi là người tốt, người có giá trị, cuộc sống tôi có mục đích và tôi sẽ sống như thế, như lời thề nguyện của tôi.
Chia sẻ: