Chia sẻ

Khi ta nói đến từ ‘’tôi cần’’ (need) thì dường như ta

Mọi người ai cũng hạnh phúc, cho đến khi hạnh phúc trở

Khi chúng ta nghĩ một người kia họ đang làm sai, mình

Cái tôi nó muốn thế này, thế nọ. Nó cho nó đúng.

Tôi đang rất hoang mang, lo lắng. Vậy thì làm sao? Thì

Khi bạn đang gặp khó khăn, hãy quan sát cảm xúc vì

12/181