Chia sẻ

Nếu một người họ nói mình sai thì cứ xem mình sai

Hai mươi mấy năm trước, hắn ở nhà trọ, hắn ghét chuyện

Cho đi đơn giản là ta cắt bỏ một phần lợi ích

Nghiệp là hành động, bao gồm ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân

Bản chất ai cũng muốn được ở thiên đường, nơi mà mọi

Khi cuộc sống có rối ren, ta không nên thêm chất xúc

12/203