12/01/2021

Tìm việc làm và thay đổi tương lai

Chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm việc làm từ kinh nghiệm bản thân trong quá khứ và của một chủ doanh nghiệp đang tìm nhân lực cho công ty mình.

31/08/2018

Các lỗi thường gặp của lãnh đạo, quản lý cấp độ 3

Ông Trần Văn Tỉnh chia sẻ kinh nghiệp những vấn đề thường gặp đối với quản lý, lãnh đạo cấp độ 3 bao gồm trưởng nhóm, trưởng bộ phận. Đúc kết “Lãnh đạo bằng tấm gương của chính người quản lý”.

28/05/2018

Tổng giám đốc IMM Group chia sẻ về Leadership

“Leadership” – “Lãnh đạo”, chủ đề chia sẻ của Nhà sáng lập IMM Group. Không chỉ là học cách để kiểm soát hay quản lý, mà là học cách để dẫn dắt họ tốt nhất.

02/10/2017

Cần làm những gì để làm lãnh đạo?

Với những gì tích luỹ, học được từ những người đi trước và kinh nghiệm trong 12 năm qua, hy vọng nội dung về leadership (lãnh đạo) hữu ích cho các bạn trẻ.