Ninh Quới

kết nối miền Tây

IMM Group đang xây dựng một chương trình hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Bà Nguyễn Thị Sinh

Ngày 19/07/2018, tập đoàn IMM (IMM Group) đã kết hợp với Uỷ ban Nhân dân xã Ninh Quới thực hiện chuyến khảo sát từng hộ gia đình nghèo.

2/2