VTV

kết nối miền Tây

IMM Group đang xây dựng một chương trình hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Khảo sát từ thiện xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu tháng 07/2018

Với 50 gia đình khảo sát từ thiện này, tôi trăn trở là làm thế nào để thay đổi tư duy của cha mẹ để cha mẹ luôn động viên hoặc tạo áp lực cho các em đi học.

2/2