21/10/2020

Cho con xin chút đồ ăn thừa

Xin hãy cho con xin đồ thừa của của các cô chú để con đi học. Cho con đồ thừa của cô chú là cô chú đã làm thiện nguyện và đang giúp gia đình con thay đổi cuộc đời. Đổi cả một thế hệ của con cháu con sau này.