khảo sát từ thiện

Bà Nguyễn Thị Sinh

Ngày 19/07/2018, tập đoàn IMM (IMM Group) đã kết hợp với Uỷ ban Nhân dân xã Ninh Quới thực hiện chuyến khảo sát từng hộ gia đình nghèo.

Khảo sát từ thiện xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu tháng 07/2018

Với 50 gia đình khảo sát từ thiện này, tôi trăn trở là làm thế nào để thay đổi tư duy của cha mẹ để cha mẹ luôn động viên hoặc tạo áp lực cho các em đi học.

2/2