Cần làm những gì để làm lãnh đạo?

02/10/2017
Làm lãnh đạo (leadership) cần phải chú ý các tố chất cần có và tố chất cần tránh để lên các cấp độ (level) cao hơn. Sự rộng lượng, khoan dung, tha thứ, giúp đỡ, chân thành, nhiệt huyết, năng lượng và định hướng truyền cho nhân viên là những điều cần có. Trong khi đó, sự ích kỷ, nhỏ nhặt, thiên vị, là những điều cần tránh.
Bên cạnh đó, việc chọn những thành viên đồng chất, có những thái độ tích cực, thái độ tốt, năng lượng tích cực mới tạo nên thành công cuối cùng. Không thể dẫn dắt những nhân viên có tư tưởng không tốt, không muốn nghe theo, không có thái độ tích cực. Chọn “the right person” với những tố chất rõ ràng mới có thể giúp dẫn dắt được. “Leaders are readers”.
Với kiến thức và kinh nghiệm nhỏ nhoi trong 12 năm qua, tích luỹ những gì học được từ những người đi trước và trong kinh nghiệm thực tế, hy vọng clip ngắn gọn này về leadership (kinh nghiệm lãnh đạo) ít nhiều hữu ích cho các bạn trẻ.
Cảm ơn Thái Minh Châu và Trâm Anh đã hỗ trợ anh Record video này.
Bài nói giới thiệu 5 phần chính:
1. Bạn muốn dẫn dắt 1 team, một đội ngũ?
2. Định nghĩa
3. Chia sẻ 5 cấp độ leadership
4. Cần những gì?
5. Chọn người để dẫn dắt
Trân trọng,

Với kiến thức và kinh nghiệm nhỏ nhoi trong 12 năm qua, tích luỹ những gì học được từ những người đi trước và trong kinh nghiệm thực tế, hy vọng clip ngắn gọn này về leadership ít nhiều hữu ích cho các bạn trẻ. Cảm ơn Thái Minh Châu và Trâm Anh đã hỗ trợ anh Record video này.

Người đăng: Tony Tinh Tran vào Chủ nhật, 1 tháng 10, 2017

Trần Văn Tỉnh

Chia sẻ: