quản lý

leadership

“Leadership” – “Lãnh đạo”, chủ đề chia sẻ của Nhà sáng lập IMM Group. Không chỉ là học cách để kiểm soát hay quản lý, mà là học cách để dẫn dắt họ tốt nhất.

Cần làm những gì để làm lãnh đạo?

Với những gì tích luỹ, học được từ những người đi trước và kinh nghiệm trong 12 năm qua, hy vọng nội dung về leadership (lãnh đạo) hữu ích cho các bạn trẻ.

2/2