frank

Lời nói có thể xây dựng, kết nối, và cũng có thể

Muốn có tiền phải làm, muốn làm phải có sức khỏe. Để

Trò – Student (S): Thưa thầy, con mới tốt nghiệp, đang đi

Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, ngồi lề đường

Ai cũng có một cái nghề để mưu sinh. Người làm nông

Nhóm bạn bè thiện nguyện bọn tôi thường nhắc nhở nhau một

6/261