06/03/2019

Lòng trắc ẩn – Đôi dòng suy nghĩ

Mấy tuần trước, khi đang chở mấy đứa con đi chơi, dừng đèn đỏ, một cô gái bồng đứa con giữa trời nắng 34 độ, đứa nhỏ chỉ khoảng 13-14 tháng, đầu trần không nón, hai mẹ con đi ăn xin …..Trong lòng tôi chợt rất buồn…khó tả, nhiều suy nghĩ về rất nhiều, rất nhiều, về nhiều chuyện….