tích cực

Hãy đi ngủ đúng giờ!

Khi bạn ngủ đúng giờ, thức sớm lúc 4-5h sáng, bạn có thể lắng nghe được những suy nghĩ rất sâu trong đầu mình và một cái gì đó rất ‘minh mẫn’ và rất ‘sáng’.

1/1