Tổng giám đốc IMM Group chia sẻ về Leadership

28/05/2018

“Leadership” – “Lãnh đạo” chủ đề của buổi chia sẻ của Nhà sáng lập tập đoàn IMM – ông Trần Văn Tỉnh. Đây không chỉ là chủ đề dành riêng cho những nhân sự đã đang ở vị trí Quản lý, Trưởng nhóm, Trưởng bộ phận. Chủ đề này dành cho tất cả những cá nhân có mong muốn trở thành một người “dẫn dắt” trong tương lai. Tìm hiểu về “leadership” không chỉ là học cách để kiểm soát hay quản lý người khác. Mà là học cách để dẫn dắt họ tốt nhất.

Chia sẻ: