kết luận

Bài học rút ra từ khủng khoảng khó khăn trong Covid-19

Mọi người cũng như tôi đều đã và đang trải qua một thời gian khó khăn, khủng hoảng từ đầu năm khi dịch Covid-19 bùng phát. Tình hình đang rất khả quan và hy vọng Vaccine sẽ được phổ biến sớm trong cộng đồng và mọi thứ sẽ trở lại bình thường dần dần cuối năm nay, đầu năm sau. Trong 6-7 tháng qua, tôi cũng trải qua nhiều giai đoạn thay đổi trong suy nghĩ, trong hành động trong cuộc sống và trong công ty. Xin chia sẻ cùng mọi người vài điều tôi tự kết luận cho bản thân mình.

1/1