câu chuyện

Những gì tôi biết về H thông qua 2 bà vợ chơi

Sẽ có những lúc con sẽ cảm thấy mình bị chựng lại.

”Hôm nay cha bước sang ngưỡng ⅓ của quãng đời còn lại….

”Công ty du lịch mà cha được tuyển vào làm đầu tiên

Năm 2002, cha có quen một người bạn già ở Hà Lan.

6/8