Thiện nguyện

Trong quá trình hỗ trợ các em sinh viên nghèo học hết

Sau chuyến đi Kontum phát học bổng vừa rồi mới thấy có

Ngày 23 – 24/04/2022, trong khuôn khổ chương trình trao học bổng

Sau đại dịch Covid, nhiều gia đình gặp khó khăn do sức

Vào thời điểm tình hình dịch Covid căng thẳng nhất ở TPHCM,

Chương trình trao 50 suất hỗ trợ học sinh nghèo ở huyện

12/33