Không thấy cái lo lắng thì sẽ không thể giải quyết cái lo lắng

06/01/2023

Bế tắc là một trạng thái khó chịu, bực bội, giận dữ của tâm thức khi nhiều việc không diễn ra như ý mình. Khi mình muốn giải quyết một việc gì đó mà mình không biết làm thế nào, cứ lẩn quẩn trong tâm trí, thì nó là bế tắc.

Cái bế tắc trong đầu nó như một đống bùi nhùi, mình không phân biệt được đâu là đâu. ”Để giải quyết bế tắc cần thấy được cái bế tắc”. Để thấy được cái bế tắc ‘’mình nên viết ra cái bế tắc’’. Khi mình viết ra giấy được những cái mình bế tắc mình sẽ thấy rõ được những nguyên do của bế tắc. Khi thấy được nguyên do của bế tắc, mình mổ xẻ nhỏ ra những vấn đề của nó rồi tìm cách giải quyết từng cái một.

VD: bế tắc nhà thiếu nhiều thứ quá, cần có thêm tiền. Viết ra giấy: thiếu nhiều thứ là thiếu cái gì. Cái đó có cần thiết cấp bách hay không cấp bách. Cái thiếu cấp bách thì chính xác là thiếu cái gì, thiếu bao nhiêu. Để có thêm thu nhập cho cái thiếu đó mình có những lựa chọn nào. Một: làm một việc khác có thu nhập cao hơn. Nếu vậy thì xin việc gì, ở đâu, xin việc như thế nào, hoặc mình có thể đề xuất công ty hiện tại trả lương cao hơn hay không. Hai: làm bán thời gian thêm một việc khác để có thêm thu nhập. Cái gì có thể làm thêm, mình làm giỏi việc gì, triển khai từng bước như thế nào, ai có thể giúp đỡ mình. Ba: giảm chi tiêu không cần thiết bằng cách thay đổi thói quen chi tiêu. Cái gì có thể cắt giảm, cái gì có thể tiết kiệm không cần chi tiêu.

Không thấy cái lo lắng thì sẽ không thể giải quyết cái lo lắng. Cách đơn giản nhất để thấy nó là lấy nó ra từ trong đầu mình bằng cách viết nó ra giấy. Nghiên cứu khoa học chứng minh rằng, một lo lắng mà mình viết được ra giấy thì nó đã giải quyết được 50% của vấn đề lo lắng ấy. Tôi đã áp dụng nhiều năm và nó rất hiệu quả. Hy vọng nó cũng sẽ hiệu quả đối với những ai hữu duyên đọc được bài viết này.

Chia sẻ: