21/10/2020

Cho con xin chút đồ ăn thừa

Xin hãy cho con xin đồ thừa của của các cô chú để con đi học. Cho con đồ thừa của cô chú là cô chú đã làm thiện nguyện và đang giúp gia đình con thay đổi cuộc đời. Đổi cả một thế hệ của con cháu con sau này. 

20/04/2019

SGGP – Không chỉ nỗ lực cho riêng mình

Báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ những câu chuyện nỗ lực của những người khuyết tât vươn lên, không những sống tốt cho gia đình mà còn chăm lo cho xã hội. Không dám tự hào bản thân nhưng luôn tự hào về gia đình và tự hào về nhân viên trong công ty. […]