Trần Văn Tỉnh

IMM Group trao học bổng

Ngày 21/5/16, ban lãnh đạo và tập thể nhân viên IMM Group

Bài viết về em Phan Thanh Bình trên báo Tuổi Trẻ

Qua thông tin trên báo Tuổi trẻ, anh Trần Văn Tỉnh (Chủ tịch HĐQT IMM Group) đã quyết định giúp đỡ em Phan Thanh Bình vượt qua giai đoạn khó khăn của mình.

thiện nguyện

Tiếp tục chuỗi hoạt động thiện nguyện của mình, IMM Group đã

3/3