thiện nguyện

Một số hình ảnh đoàn thiện nguyện Quỹ Be Better thăm và

Nhiều bạn gọi tôi là Ad (người quảng cáo trên Face), và

Vùng cao, vùng sâu, vùng xa còn hàng trăm, hàng nghìn bé

Trên chuyến xe trở về sau ngày đầu tiên đi trao giày

Năm tôi học lớp 7, khi đạp xe mười mấy cây số

6/29