12/12/2018

Tại sao tôi được sinh ra và tôi được sinh ra để làm gì?

Ngày xưa, lúc nhỏ, gia đình hai lúa dưới quê, cơm không no, áo không lành, thức khuya, dậy sớm, lầm lũi làm lụng để xoay xở qua ngày….biết gì sinh với nhật với birth với day. Hết phổ thông, lên Sài Gòn, bắt đầu biết chút chút…rồi đến ngày sinh nhật, rủ 1-2 thằng […]