lòng trắc ẩn

Đôi dòng về lòng trắc ẩn

Trong doanh nghiệp, tình người, tình thương, lòng trắc ẩn giúp cho nhân viên có sự trung thành, có được lòng biết ơn. Từ đó, nhân viên gắn kết lâu dài vì một giá trị tốt, thay vì chạy theo vài đồng lương cao hơn ở chỗ khác. Đối với khách hàng, tình người, tình thương, lòng trắc ẩn giúp doanh nghiệp vận hành dựa trên sự bền vững, cùng nhau sống, cùng nhau tồn tại, phát triển chứ không vì đồng tiền trước mắt mà trục lợi khách hàng/đối tác. Chỉ có cách đó, doanh nghiệp mới bền vững qua thời gian.

1/1