25/10/2022

[Trích: những bài học cuộc đời của hắn – chương: leadership]

Nhân viên (NV) gửi email hỏi: công việc của em có một vấn đề (problem) thế này (1 trang A4 diễn giải), xin anh cho em ý kiến. Quản lý (QL) trả lời email: ”em suy nghĩ cho kỹ, đưa ra vài giải pháp, đặt cương vị em là người quyết định, em sẽ làm […]

08/10/2020

Ai cũng có thể là leader

Tất cả chúng ta có thể và đều là leader cả. Vì rất nhiều bạn, anh chị cũng đã và đang tạo ra sự thay cuộc đời của người người khác mà vô tình không biết.