IMM Foundation

thiện nguyện

Trong hai ngày 13 – 14/11 vừa qua, tập thể IMM Group

thiện nguyện

Tiếp tục chuỗi hoạt động thiện nguyện của mình, IMM Group đã

thiện nguyện

Chương trình trao 50 suất hỗ trợ học sinh nghèo ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đi thi đại học là hoạt động thiện nguyện lớn trong năm 2012 của IMM Group.

3/3