câu chuyện thiện nguyện

Biết đến hoàn cảnh của em Phan Thanh Bình, cậu học trò

“Thiện” đơn giản là điều tốt, điều lành. Thực hiện điều thiện

Câu chuyện về thiện nguyện, tấm lòng bao la của con người

Có một câu chuyện về thiện nguyện, tấm lòng bao la của con người mà tôi muốn chia sẻ. Hy vọng có thể lan toả được phần nào phần ‘thiện’ trong mỗi chúng ta.

3/3