cái khổ

Suy nghĩ về cái khổ

Có cái khổ bị bắt buộc phải khổ. Có cái khổ là do chúng ta tự làm khổ mình và trong vô thức mình không xem đó là khổ vì việc làm đó tự nguyện.

1/1