[Trích: những bài học cuộc đời của hắn – chương: quy luật của sự ảnh hưởng]

04/10/2022

Nếu môi trường xung quanh mình là thiên nhiên, cây cảnh, hoa lá thì mình sẽ thấy thư giãn, thấy mọi thứ đều bình yên, đẹp, và ngược lại.

Nếu xung quanh mình là những người tốt thì mình cũng sẽ tốt, và ngược lại.

Nếu xung quanh mình là những người biết thương yêu, biết quan tâm người khác thì mình dần dần cũng sẽ như vậy, và ngược lại.

Nếu xung quanh mình là những người có tri thức, có đạo đức thì mình dần dần cũng sẽ như vậy, và ngược lại.

Nếu xung quanh mình có những âm thanh, hình ảnh và những con người tích cực thì mình dần dần cũng sẽ như vậy, và ngược lại.

Nếu xung quanh mình không có gì làm mình bị xao lãng thì mình sẽ có thời gian để sống, để tập trung vào những thứ quan trọng, cần thiết, và ngược lại.

Nếu xung quanh mình là những người biết nhường nhịn, khiêm tốn, sống giản dị, không khoe khoang khoác lác, thì mình cũng sẽ như vậy, và ngược lại.

Vậy hiện tại xung quanh mình là những ai, là những thứ gì? Hiện tại xung quanh con cái mình là ai, là những thứ gì? …Quy luật của sự ảnh hưởng chỉ đơn giản là như vậy.

 

Chia sẻ: