Trải nghiệm sống tích cực

06/01/2023

Mỗi một sự việc tiêu cực, đau buồn, mất mát mà mình trải qua, mình rút ra được một bài học, mình ngộ ra được một nguyên lý gì đó thì nó là một trải nghiệm tích cực.
Mình thua lỗ chứng khoán, thất bại trong kinh doanh, mình rút ra được những nguyên lý vận hành của việc đầu tư chứng khoán, học được nhiều bài học trong việc khởi nghiệp, thì đó là một trải nghiệm tích cực.
Mình bị người khác lừa dối, mình rút ra được một bài học về lòng người thì nó cũng là một trải nghiệm tích cực. Ngược lại, nếu mình cứ tập trung vào sự lừa dối và tập trung vào sự oán trách thì nó mãi mãi tiêu cực.

Mình bị tai nạn thập tử nhất sinh, mình rút ra được giá trị của cuộc sống thì đó là một trải nghiệm tích cực. Con cái mình bệnh nặng, trải qua thời gian rất khó khăn ở bệnh viện, đủ điều gian nan, mình rút ra được sự cao cả, vĩ đại của tình thương của cha mẹ dành cho con cái, ý nghĩa của sự hy sinh, thì đó là một trải nghiệm rất tích cực.
Mình có cuộc sống nghèo khó, mình rất cực, thông qua đó mình học được nhiều bài học cuộc đời, về giá trị của sức lao động, của đồng tiền, mình biết trân quý những người nghèo khó, thì quá trình nghèo khó của mình là một trải nghiệm tích cực.

Loss: là cái mình bị mất, cái làm mình đau khổ, cái mình bị thiệt thòi.
Gain: là cái mình gặt hái được, học thêm được, có thêm được, dù ít hay nhiều, dù gián tiếp hay trực tiếp.

Qua mỗi sự việc trong đời, dù hoàn cảnh nào đi nữa, thay vì chỉ tập trung vào cái Loss thì mình nên chiêm nghiệm lại và đúc kết ra cái Gain, cái Gain luôn luôn có bên trong cái Loss.
Qua mỗi sự việc, mỗi trải nghiệm thì cái ly nước ‘’Biết’’ của mình nó dâng lên một chút, và cái ly nước ‘’Không biết’’ nó giảm xuống một chút. Nhìn cái ly nước ‘’Không biết’’ thì thấy nó giảm, nhưng nhìn cái ly nước ‘’Biết’’ thì thấy nó dâng lên. Cái ‘’Biết’’ nó ngày một nhiều hơn, cái ‘’Không biết’’ nó ngày một giảm đi thì là tích cực.

Nếu mình tập trung vào cái Loss thì mình sẽ không học thêm được gì vì tâm mình cứ bị kẹt trong cái mất, cái khổ, rồi mình tự oán trách mình, oán trách đời, cuối cùng mình chỉ tự làm khổ thêm mình.
Nếu mình tập trung vào cái Gain thì mình thấy mình có tiến bộ, mình có thêm một cái gì đó (dù nó không phải là tiền). Tập trung vào cái Gain sẽ cho mình thêm động lực để đi tiếp, để củng cố niềm tin, để mình thấy rằng mình không mất đi mà mình đang được trải nghiệm sống, mình đang trả phí cho một bài học. Mỗi trải nghiệm sống đó luôn có một mục đích và ý nghĩa gì đó. Hãy tìm ý nghĩa của mỗi trải nghiệm sống mình đi qua. Cuối đời, mình sẽ phải để lại tất cả sau lưng, cái duy nhất mình có thể mang theo là những trải nghiệm cuộc đời đọng lại sâu thẳm trong tâm thức. ‘’Mấy mươi năm cuộc đời ở trái đất cũng chỉ như một khóa học ngắn hạn, hãy học và hoàn thành bài thi thử thách của mình để mai mốt mình không bị bắt học lại, học lại và cứ học lại hoài mà không bao giờ tốt nghiệp. Học lại một hai lần thấy nó cũng hay nhưng nếu học lại hoài thì sẽ bị kẹt mãi trong vòng lặp vô định của cái khổ mà không bao giờ thoát ra được’’.

Chia sẻ: