Niềm tin tôn giáo

04/10/2022

Ông bạn người nước ngoài ghé nhà chơi, thấy trong nhà tôi vừa có bàn thờ Phật, vừa có tượng chúa Jesus một bên. Ổng hỏi ”ông theo tôn giáo nào mà có cả Chúa lẫn Phật trong nhà?” Tôi nói ”tôi không theo tôn giáo nào hết. Tôi thờ Phật và để tượng Chúa để nhắc nhở tôi những điều vĩ đại mà họ đã dạy.”

Ông bạn hỏi ”vậy những lời dạy nào của họ mà ông muốn nhớ để làm mỗi ngày?” Tôi đáp ”Khi mình biết thương yêu kẻ khác với cái lòng bao dung tha thứ là lúc đó Ngài hiện diện trong mình. Lúc đó mình cũng như Ngài. Ví dụ câu chuyện người đàn bà ngoại tình mà bao nhiêu người muốn ném đá cho bà ta chết. Chúa Jesus bảo ”ai chưa bao giờ có tội thì hãy ném đá bà ta trước”. Đâu ai ném được cục đá vì có ai mà chưa bao giờ có tội. Tha thứ, bao dung là như vậy.

Khi tâm mình sáng suốt, hiểu biết được cái thiện, cái ác, cái nhân và quả của suy nghĩ và hành động của mình thì lúc đó mình là Phật…. Nó rất đơn giản và chỉ cần như vậy là đã đủ.”

 

 

Chia sẻ: