ĐỪNG PHÍ PHẠM THỜI GIAN CỦA BẠN SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC

09/11/2021
Năm 2004, Steve Jobs phát hiện mình bị ung thư và câu nói này Steve Jobs nói vào năm 2005 tại lễ tốt nghiệp ở đại học Stanford. Có lẽ chỉ những người nào ”phát hiện được rằng thời gian của mình đang gần hết thật sự” như Steve Jobs sau khi ông phát hiện ông bị ung thư, hay những người đang nằm trên giường bệnh hấp hối, thì mới cảm nhận và hiểu hết sự nhiệm mầu và giá trị của thời gian. Ngược lại, nhiều người chúng ta, bao gồm tôi, chỉ là những người nói suông chứ chưa thấu hiểu hết ý nghĩa và sức mạnh của nó.
Tuy nhiên, tôi cố học và nhận thức được rằng, sự phí phạm thời gian một cách vô thức bao gồm việc bỏ thời gian để phán xét, chỉ trích, soi mói người khác… là phí phạm; bỏ thời gian để làm những việc vô nghĩa, không giúp ích được cho bản thân hay cho người khác là phí phạm. Bỏ thời gian ra ngồi ì ạch, đỗ lỗi, viện cớ, chờ thời cơ là phí phạm; bỏ thời gian ra để hận thù, để ghét, để hối hận, để oán trách là phí phạm…..Có khi bạn bỏ thời gian ra để đọc những dòng chữ này của tôi cũng là phí phạm.
Chúc một ngày an lành!
Chia sẻ: