Doubt (sự nghi ngờ, bất an về một cái gì đó theo hướng tiêu cực)

09/11/2021

Một trong những kẻ thù lớn mà chúng ta cần hiểu nó, không để cho nó có cơ hội lấn áp mình là ‘’doubt’’ (sự nghi ngờ, cảm giác không tin tưởng, bất an về một cái gì đó theo hướng tiêu cực).

Doubt làm cạn kiệt trái tim và làm cạn kiệt năng lượng sống dần dần mỗi ngày một chút. Doubt làm cho mình mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng, phân vân, chần chừ, dậm chân một chỗ. Doubt làm mất đi cơ hội để chúng ta khám phá, trải nghiệm và thử thách cuộc sống vốn dĩ rất vi diệu. Doubt làm chúng ta co cụm lại và không mở lòng với vạn vật.

Doubt dễ làm trí tuệ bị lu mờ, làm cho con người mình dễ trở nên phán xét, chỉ trích và dần dần suy nghĩ đi vào hướng tiêu cực.

Doubt làm chúng ta mất đi khả năng tập trung vào cái hiện tại, mất đi khả năng hành động, mất đi sự kiên trì trong kế hoạch và dễ làm chúng ta bỏ cuộc. Doubt làm chúng ta mất đi niềm tin vào những cái tốt đẹp mà chúng ta đã bám bíu để sống hàng ngày.

Hãy để cho Doubt trổi dậy vì chúng ta không thể hoàn toàn diệt được nó nhưng hãy nhận thức được rõ ràng rằng nó đang tồn tại, để rồi chấp nhận nó có tồn tại, sau đó, chúng ta lùa nó vào một góc, kiểm soát nó và lấy lại sự ung dung tự tại cho cái Tâm sáng suốt của mình.

Chia sẻ: