Chúng ta có thể kiếm thêm tiền nhưng không thể kiếm thêm thời gian

21/01/2018

Những điều bình thường nhất nhưng lại phức tạp và sâu sắc về giá trị của thời gian:

  • Chúng ta có thể làm kiếm thêm tiền nhưng không thể kiếm thêm thời gian.
  • Tiền mất đi chúng ta có thể kiếm lại. Khoảnh khắc đi qua rồi chúng ta không thể lấy lại.
  • Thiếu nợ, mình có thể làm để trả nợ. Thiếu thời giờ, không ai trả cho mình.
  • Sự giàu có về vật chất có thể kiếm qua 1 đêm nhưng qua một đêm chúng ta luôn mất đi 1 ngày.
  • Sự giàu có vật chất, có thể không có giới hạn. Chúng ta có thể giàu như Bill Gates hoặc hơn nữa nhưng chắc chắn một điều Bill Gates không giàu thời gian hơn ai, có khi còn nghèo hơn. Ví dụ như Steve Jobs đã nghèo thời gian hơn Ba tôi rồi vì Steve đã không còn nữa.

Thời gian là một sổ tiết kiệm mà chúng ta không sinh ra lãi, mà chỉ mất đi một chút, một chút, một chút… mỗi ngày. Có khi trong một giây mà chúng ta ‘mất hết’.

Vậy chúng ta làm gì với thời gian của mình và sử dụng nó với mục đích gì, ý nghĩa gì hàng ngày? Suy ngẫm kỹ, ta thấy bao điều kì diệu sẽ hiện ra trong cuộc sống. Chúng ta nên suy nghĩ cho kỹ trước khi sử dụng vì nó rất quý. Hãy cho đi một cách có ý nghĩa nhất. Những vấn đề này chỉ khi những người ‘gần đất, xa trời’; mới nhận ra. Chúng ta không nên đợi đến đó để nhận ra điều này.

Ngay cả khi tôi viết đoạn chia sẻ này tôi cũng đang nghĩ mình bỏ ra 30 phút để làm gì….

 

Trần Văn Tỉnh

Chia sẻ: