Các lỗi thường gặp của lãnh đạo, quản lý cấp độ 3

31/08/2018

Chia sẻ về các lỗi thường gặp của lãnh đạo, quản lý cấp độ 3 (cấp Trưởng bộ phận, trưởng nhóm):

  1. Không feedback khiến nhân viên không có định hướng;
  2. Thiên vị trong đối đãi với nhân viên;
  3. Giữ ý kiến, bí mật riêng mình, không minh bạch với nhân viên;
  4. Giành công riêng mình;
  5. Thể hiện quyền lực, cái tôi không đúng chỗ
  6. Và một số sai lầm khác nếu không giải quyết thấu đáo sẽ tạo ra vấn đề lớn hơn theo thời gian.

“Lãnh đạo bằng tấm gương của chính người quản lý.”

Một người tài giỏi không chỉ được đo lường bằng năng lực mà phải được đo lường bằng giá trị: Giá trị cho người khác, giá trị cống hiến, giá trị để lại một kế thừa v.v.

Clip chia sẻ nội bộ trong IMM Group dành cho cấp độ quản lý/lãnh đạo (cấp độ 3 – cấp độ trưởng nhóm – trưởng phòng) về những lỗi lầm vô tình thường mắc phải: NOT-TO-DO list: những cái không nên làm danh cho quản lý/lãnh đạo.

Hy vọng bài chia sẻ hữu ích phần nào cho các lãnh đạo trẻ của đất nước, cho các bạn bè gần xa.

Trân trọng.

Trần Văn Tỉnh

Chia sẻ: