Video

leadership

“Leadership” – “Lãnh đạo”, chủ đề chia sẻ của Nhà sáng lập IMM Group. Không chỉ là học cách để kiểm soát hay quản lý, mà là học cách để dẫn dắt họ tốt nhất.

Các yếu tố quan trọng, cốt lõi cho Trưởng bộ phận hoặc Trưởng nhóm

Chia sẻ của ông Trần Văn Tỉnh, CEO IMM Group, về các yếu tố quan trọng một trưởng bộ phận, quản lý cấp độ 3 cần có để trở thành lãnh đạo tốt và bền vững.

Cần làm những gì để làm lãnh đạo?

Với những gì tích luỹ, học được từ những người đi trước và kinh nghiệm trong 12 năm qua, hy vọng nội dung về leadership (lãnh đạo) hữu ích cho các bạn trẻ.

Lời khuyên khởi nghiệp

Đây là những chia sẻ chân thành mà ông Trần Văn Tỉnh  –  Sáng lập viên và là Tổng giám đốc IMM Group muốn gửi đến các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp.

10/10