Leadership

Nhân viên (NV) gửi email hỏi: công việc của em có một

Rất nhiều công ty lạm dụng từ ngữ này như là một

Tony Tỉnh Trần - Bức thư của nhân viên

Tất cả chúng ta có thể và đều là leader cả. Vì rất nhiều bạn, anh chị cũng đã và đang tạo ra sự thay cuộc đời của người người khác mà vô tình không biết.

các lỗi thường gặp của lãnh đạo quản lý cấp độ 3

Ông Trần Văn Tỉnh chia sẻ kinh nghiệp những vấn đề thường gặp đối với quản lý, lãnh đạo cấp độ 3 bao gồm trưởng nhóm, trưởng bộ phận. Đúc kết “Lãnh đạo bằng tấm gương của chính người quản lý”.

leadership

“Leadership” – “Lãnh đạo”, chủ đề chia sẻ của Nhà sáng lập IMM Group. Không chỉ là học cách để kiểm soát hay quản lý, mà là học cách để dẫn dắt họ tốt nhất.

Các yếu tố quan trọng, cốt lõi cho Trưởng bộ phận hoặc Trưởng nhóm

Chia sẻ của ông Trần Văn Tỉnh, CEO IMM Group, về các yếu tố quan trọng một trưởng bộ phận, quản lý cấp độ 3 cần có để trở thành lãnh đạo tốt và bền vững.

6/7