Chia sẻ

Một người biết nên làm cái gì tốt cho họ, cho người

Thỉnh thoảng chúng ta nên mở tất cả các cửa nhà ra

Một người biết có trách nhiệm đối với bản thân mình là

Nếu cha mẹ biết thương yêu, hy sinh cho con cái thì

Khu sân vườn nơi tôi ở, có một chú khoảng 60 tuổi,

Tôi cho mình là thuộc loại đần trong lĩnh vực này, nhưng

12/164