Đơn giản nhưng không dễ – Dành thời gian cho những việc ưu tiên quan trọng

20/01/2021

Đa phần chúng ta rơi vào cái bẫy của ‘spending the majority of time for the minor things’ 

Majority (phần lớn) nhưng lại cho ‘Minor'(thứ yếu, chuyện nhỏ nhặt) 

Phần LỚN thời gian nhưng cho những việc NHỎ NHẶT

Majority # Minor

Đúng ra phải nên là: ‘Majority of time for the most priority/important things’. 

Tập trung thời gian cho những việc ưu tiên, quan trọng.

Đơn giản nhưng không dễ - Dành thời gian cho những việc ưu tiên quan trọng

Đơn giản nhưng không dễ - Dành thời gian cho những việc ưu tiên quan trọng

 

Trần Văn Tỉnh

Chia sẻ:
  •  
  •  
  •  
  •