25/10/2022

[Trích: những bài học cuộc đời của hắn – chương: leadership]

Nhân viên (NV) gửi email hỏi: công việc của em có một vấn đề (problem) thế này (1 trang A4 diễn giải), xin anh cho em ý kiến. Quản lý (QL) trả lời email: ”em suy nghĩ cho kỹ, đưa ra vài giải pháp, đặt cương vị em là người quyết định, em sẽ làm […]

19/09/2021

Corporate Social Responsibility (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp)

Rất nhiều công ty lạm dụng từ ngữ này như là một phần PR quảng cáo cho công ty mình. Nhiều công ty hiểu thuật ngữ này như là cho gạo, cho tiền người nghèo, cho quà người khuyết tật, cho sách vở hay cứu trợ thiên tai và dùng hình ảnh đó để đưa […]

08/10/2020

Ai cũng có thể là leader

Tất cả chúng ta có thể và đều là leader cả. Vì rất nhiều bạn, anh chị cũng đã và đang tạo ra sự thay cuộc đời của người người khác mà vô tình không biết.

31/08/2018

Các lỗi thường gặp của lãnh đạo, quản lý cấp độ 3

Ông Trần Văn Tỉnh chia sẻ kinh nghiệp những vấn đề thường gặp đối với quản lý, lãnh đạo cấp độ 3 bao gồm trưởng nhóm, trưởng bộ phận. Đúc kết “Lãnh đạo bằng tấm gương của chính người quản lý”.

28/05/2018

Tổng giám đốc IMM Group chia sẻ về Leadership

“Leadership” – “Lãnh đạo”, chủ đề chia sẻ của Nhà sáng lập IMM Group. Không chỉ là học cách để kiểm soát hay quản lý, mà là học cách để dẫn dắt họ tốt nhất.