30/09/2022

[Trích: hồi ký – Tâm sự đêm giao thừa 2022]

Ngày xưa…, mỗi lần sắp Tết là anh em tôi được Ba chỉ đạo dọn nhà, sơn nhà, đánh bóng bộ lư, sơn lại cái hàng rào, quét gián nhện trên trần nhà, lặt lá mai…Nói chung là chuẩn bị đón Tết. Vì Tết nhà tôi phải làm tàu hủ rất nhiều, suốt 3 ngày […]